Homepage

De meest recente bestuursvergadering op 21 juni van COM Flevoland stond in het teken van twee belangrijke evenementen:
– Aanbieden van het Fanion door de voorzitter van het COM Nederland
– Overdracht van functies binnen het bestuur

Als onderafdeling van COM Nederland waren wij verheugd met de aanwezigheid van de landelijke voorzitter. Om te beginnen waren er bij ons nog enige onduidelijkheden, welke mooi konden worden “weggepoetst”. Zo werd voor ons weer op meerdere gebieden duidelijkheid geschapen in het landelijk beleid en kunnen we als afdeling weer verder de toekomst in. Voor onszelf heel belangrijk was de problematiek van het beheren van het ledenbestand en de daarbij horende bescherming van de personeelsgegevens en werden een paar financiële onduidelijkheden opgehelderd. Ook hoe het hoofdbestuur een en ander in de naaste toekomst graag wil zien en denkt te gaan aanpassen werd toegelicht door de landelijke voorzitter.
Als “toetje” had hij ook nog het Fanion van Flevoland bij zich welke met het nodige ceremonieel is overhandigd aan de voorzitter. Net op tijd want met de Veteranendag om de hoek was het fysiek kunnen tonen van dit Fanion voor ons een zichtbaar teken van ons bestaan.

Een ander belangrijk punt op de agenda waren functiewisselingen binnen ons bestuur. Reden hiervan was dat de voorzitter gaat verhuizen buiten Nederland hetgeen zijn aanwezigheid belemmerd maar, zoals hij zelf aangaf, niet zijn betrokkenheid. We hebben hem beloofd dat we goed contact gaan onderhouden en hem met regelmaat op de hoogte gaan houden van ons reilen en zeilen in Flevoland. De vicevoorzitter heeft het stokje “ad-interim” overgenomen tot de eerstvolgende ledenvergadering, dan zal door de leden de nieuwe voorzitter worden gekozen. Hetzelfde hiervoor geldt voor de functie van vicevoorzitter.

We hebben nog even stilgestaan bij de sportieve prestaties in Doorn. Als jongste telg van het COM hebben we toch een eervolle tweede plaats veroverd. Overige afdelingen wees gewaarschuwd, dit smaakt voor ons naar meer in de toekomst !!
Ook is besloten dat we allereerst een duidelijker beeld moeten gaan scheppen in ons eigen ledenbestand. Daar gaan we allereerst nu even mee aan de gang en alle COM leden, woonachtig in de provincie waar we een adres van hebben zullen heel binnenkort een brief “op de mat” vinden.

 

 

Zaterdag 15 juni jl. werd de jaarlijkse COM reünie omgeven met sport en spel gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis was onze nieuwe afdeling Flevoland ook aanwezig. Helaas niet met een junioren- maar een seniorenteam van zowel mannen alsook vrouwen. Klein in aantal maar groots in succes!

 

 

 

 

 

De volgende prijzen hebben wij op deze dag weggekaapt:
Algemeen klassement senioren:
2e plaats
Jeu de Boules dames:
Hanneke de Roever (3e plaats)
Oriëntatieloop dames:
Chi Letlora & Marie Jose Kruithof (1e plaats)

 

 

 

 

Op 11 juli a.s. zal in Den Helder weer de Veteranendag van de Koninklijke Marine plaatsvinden.

Aanmelden hiervoor loopt via de site van het Veteraneninstituut (VI) op https://www.veteraneninstituut.nl/
Daar gaat u naar Mijn VI. en daarna naar de evenementen en deze Veteranendag opzoeken. Daar kunt u zich aanmelden.
Via deze site kunt u alle informatie vinden die nodig is.

Personen die niet geregistreerd zijn lopen een aanzienlijk risico dat de toegang tot het terrein wordt geweigerd.

Afgelopen week is in het overleg over veteranenzaken nogmaals geattendeerd op de noodzaak om aan te melden als men hier naar toe wil gaan.
Naar verwachting zal er een strenge toegangscontrole worden uitgevoerd.

Wilt u nog naar de Veteranendag van de Koninklijke Marine op 11 juli a.s. dan geldt het advies: aanmelden bij het VI of anders direct contact op te nemen met bureau VP APZ
via: marineveteranendag@mindef.nl
of telnr: 06 1373 99 90

De inschrijfdatum voor de feestavond is voorbij.
Vanwege het zeer lage aantal aanmeldingen is de feestavond in Biddinghuizen geannuleerd. De enkelen die zich wel hebben aangemeld zijn/worden op de hoogte gebracht.

Later in het jaar zal er een algemene ledenvergadering worden aangekondigd en mogelijk aansluitend een feestavond.

Helaas zult u niet de overdracht van het Fanion niet meemaken, dit zal op 20 juni a.s. tijdens de bestuursvergadering gebeuren.

Met Korpsgroet,

Het bestuur.