Het Mariniersmonument in Sittard (gemeente Sittard-Geleen) is opgericht ter nagedachtenis aan de circa veertig Limburgse mariniers die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.

Het monument is onthuld op 26 november 1966 door burgemeester H.J.M. Dassen en de Commissaris van de Koningin in Limburg, dr. mr. Ch.J.M.A. van Rooy. Bij de plechtigheid waren ook aanwezig de Commandant Korps Mariniers, generaal-majoor Nass, twee gewapende compagnieën mariniers met tamboers en pijpers, de marinierskapel en acht compagnieën oud-mariniers.

Elke afdeling wordt in de gelegenheid gesteld om met afvaardigingen vanuit het gehele land aanwezig te zijn bij de 55e verjaardag van het Mariniersmonument te Sittard op 20 november 2021. Het COM kan met maximaal 150 vertegenwoordigers deelnemen aan deze herdenking.

Een afdeling kan ca. 10 tot 15 personen leveren. Transport wordt geregeld met bussen, welke langs een 4-tal aanvoerlijnen met opstappunten gaan rijden naar Sittard. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

UPDATE n.a.v. ledenvergadering jl.:

Op de ledenvergadering hebben ook andere afdelingen de vraag gesteld: Waarom verplicht COM tenue?

Hieruit is voort gekomen dat we opteren voor mariniers in COM tenue, maar er ook zonder COM tenue deel genomen kan worden.

Let wel: COM tenuedragers krijgen voorrang op mariniers in burgertenue. Burgertenue is MET baret!!

Deze zullen dan geheel op de flank bij elkaar gezet worden. Zo blijft er toch eenheid van tenue.

Wilt u aan deze bijzondere dag deelnemen? Geef u dan voor 20 oktober a.s. via e-mail op bij: bureau aanmeldingen  Vermeld in de e-mail; in het onderwerp “Sittard” en in de tekst uw naam en voorletters zodat wij ons aanmeldsysteem van de juiste gegevens kunnen voorzien.

Graag zien wij u op 20 november a.s. in de bus.

Verdere aanvullende orders volgen.