Zoals al eerder aangekondigd zal de ALV dit jaar plaatsvinden op zaterdag 9 april.
Dit jaar is er voor gekozen om het te houden in Almere en wel in het Bos der Onverzettelijken.

Wij kunnen daar gebruik maken van het gebouw van Jeugdland Almere Stad.
Adres:
Weg 1940-1945 8
1318 EL Almere

Inloop : 15:00 – 15:30 uur
Aanvang ALV : 15:30 – 17:00 uur

 

Aansluitend zal er ruimte zijn voor een drankje EN een blauwe hap!

Graag z.s.m. opgeven of u aanwezig zal zijn op de ALV i.v.m. catering.
Na opgave krijgt u o.a. de agenda toegestuurd en de verdere details voor de ALV

U kunt u hier aanmelden
Graag als onderwerp ALV en in de tekst uw naam.

LET OP: sluitingsdatum voor opgave ALV is vrijdag 25 maart 2022

Namens het bestuur en met korpsgroet,

Frans van der Schuur
Voorzitter