Vanuit het bestuur is zojuist aangegeven dat de Algemene ledenvergadering 2022 gehouden zal worden op zaterdag 9 april 2022. Locatie zal later bekendgemaakt worden.

ALV COM Flevoland – zaterdag 9 april 2022 – ALV COM Flevoland