Vanuit het dagelijks bestuur hebben alle afdelingen het volgende bericht ontvangen

BELANGRIJK BERICHT!

Heren voorzitters en secretarissen van de afdelingen en identiteitsgroepen,

Het bestuur heeft kennis genomen van de uitkomsten van de persconferentie van het kabinet hedenavond.
Op grond van die uitkomsten heeft het bestuur besloten om de Reünie omgeven met Sport en Spel, gepland op 13 juni a.s., te verplaatsen naar een later nog te bepalen datum na de zomervakantie.


Op een later moment, zodra meer zicht is op de ontwikkelingen rondom de aanpak van het corona-virus, gaan we ons beraden over die nieuwe datum. We houden jullie daarvan op de hoogte.