Nieuws

Nieuws

De meest recente bestuursvergadering op 21 juni van COM Flevoland stond in het teken van twee belangrijke evenementen:
– Aanbieden van het Fanion door de voorzitter van het COM Nederland
– Overdracht van functies binnen het bestuur

Als onderafdeling van COM Nederland waren wij verheugd met de aanwezigheid van de landelijke voorzitter. Om te beginnen waren er bij ons nog enige onduidelijkheden, welke mooi konden worden “weggepoetst”. Zo werd voor ons weer op meerdere gebieden duidelijkheid geschapen in het landelijk beleid en kunnen we als afdeling weer verder de toekomst in. Voor onszelf heel belangrijk was de problematiek van het beheren van het ledenbestand en de daarbij horende bescherming van de personeelsgegevens en werden een paar financiële onduidelijkheden opgehelderd. Ook hoe het hoofdbestuur een en ander in de naaste toekomst graag wil zien en denkt te gaan aanpassen werd toegelicht door de landelijke voorzitter.
Als “toetje” had hij ook nog het Fanion van Flevoland bij zich welke met het nodige ceremonieel is overhandigd aan de voorzitter. Net op tijd want met de Veteranendag om de hoek was het fysiek kunnen tonen van dit Fanion voor ons een zichtbaar teken van ons bestaan.

Een ander belangrijk punt op de agenda waren functiewisselingen binnen ons bestuur. Reden hiervan was dat de voorzitter gaat verhuizen buiten Nederland hetgeen zijn aanwezigheid belemmerd maar, zoals hij zelf aangaf, niet zijn betrokkenheid. We hebben hem beloofd dat we goed contact gaan onderhouden en hem met regelmaat op de hoogte gaan houden van ons reilen en zeilen in Flevoland. De vicevoorzitter heeft het stokje “ad-interim” overgenomen tot de eerstvolgende ledenvergadering, dan zal door de leden de nieuwe voorzitter worden gekozen. Hetzelfde hiervoor geldt voor de functie van vicevoorzitter.

We hebben nog even stilgestaan bij de sportieve prestaties in Doorn. Als jongste telg van het COM hebben we toch een eervolle tweede plaats veroverd. Overige afdelingen wees gewaarschuwd, dit smaakt voor ons naar meer in de toekomst !!
Ook is besloten dat we allereerst een duidelijker beeld moeten gaan scheppen in ons eigen ledenbestand. Daar gaan we allereerst nu even mee aan de gang en alle COM leden, woonachtig in de provincie waar we een adres van hebben zullen heel binnenkort een brief “op de mat” vinden.

 

 

Zaterdag 15 juni jl. werd de jaarlijkse COM reünie omgeven met sport en spel gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis was onze nieuwe afdeling Flevoland ook aanwezig. Helaas niet met een junioren- maar een seniorenteam van zowel mannen alsook vrouwen. Klein in aantal maar groots in succes!

 

 

 

 

 

De volgende prijzen hebben wij op deze dag weggekaapt:
Algemeen klassement senioren:
2e plaats
Jeu de Boules dames:
Hanneke de Roever (3e plaats)
Oriëntatieloop dames:
Chi Letlora & Marie Jose Kruithof (1e plaats)

 

 

 

 

5 mei 2019

VAN HET BESTUUR

Geachte leden, Mariniers,

Na onze oprichtingsvergadering van jongstleden december zijn we achter de schermen bezig geweest om de afdeling COM-Flevoland, zowel bestuurlijk als ook naar buiten een gezicht te geven.

Langzaam begint het een en ander vorm te krijgen en wellicht heeft u hier en daar al iets in de lokale kranten zien staan.
We proberen zo veel mogelijk informatie en nieuwe zaken op ons deel van de website van het COM kenbaar te maken.

Voor de komende maanden staat er een aantal evenementen op het programma. Lees de info zorgvuldig door en geef u op voor het evenement waar uw voorkeur naar uit gaat.

Als beginnende afdeling zult u begrijpen dat het financieel nog geen vetpot is.
Hierbij vragen we u dan ook of u donateur wilt worden van onze afdeling.
U kunt een donatie doen op rekeningnummer: NL86 INGB 0009 4863 33 t.n.v. Contact Oud Mariniers o.v.v. donatie.Flevoland

Wilt u sponsor worden van onze afdeling, neem dan contact op met onze penningmeester Gerard Bentvelzen
email: penningmeester@comflevoland.nl

 

Korpsgroet,

Het bestuur COM-Flevoland

Flevoland krijgt eigen afdeling Contact Oud- en actief dienende Mariniers
De vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers heeft nu ook een afdeling in Flevoland. Een veertigtal leden was zaterdag aanwezig bij de oprichtingsvergadering van COM Flevoland in de kantine van schietsportvereniging Het Vizier op Urk.

(meer…)