Hygiëne belangrijk om besmetting corona te voorkomen
De uitbraak van het coronavirus is nog niet onder controle. Het aantal besmettingen en sterfgevallen blijft wereldwijd stijgen. Defensie volgt de ontwikkelingen op de voet en staat in nauw contact met de andere betrokken ministeries.

Nederlandse militairen verblijven in risicogebieden. Defensie houdt hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voor iedereen geldt dat goede persoonlijke hygiëne essentieel is om besmetting te voorkomen. Het dringende advies is om vaak de handen te wassen en een papieren zakdoek te gebruiken bij hoesten en niezen! Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de elleboog, want dat is beter dan in de hand.

In een risicogebied geweest of contact gehad met geïnfecteerde patiënten? Neem dan direct contact op met een arts (militaire arts voor militairen) ingeval van hoesten, koorts, kortademigheid of andere longklachten. Doe dit natuurlijk wel telefonisch.

Kijk voor meer informatie op de themapagina van het CEAG (alleen intranet defensie) of check de website van het RIVM

Digi_Flyer coronavirus