Op het bestuur van COM Flevoland rust de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van:

BARTHOLOMEUS (BERT) RIJBROEK
7 oktober 1928  –  4 augustus 2021

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de kinderen en de naaste familieleden.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.