Op het bestuur van COM Flevoland rust de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van:

T. SOK, Oud marinier op zondag 15 november 2020.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en de naaste familieleden.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.