TOECOM? zult u denken. Wat is dat. Maar deze afkorting is eigenlijk heel eenvoudig. Toekomst van het COM.
Enige tijd geleden is het hoofdbestuur bij elkaar geweest met als doel zich te richten op de toekomst van onze vereniging.

TOT NADER ODER IS DIT VANWEGE DE HUIDIGE MAATREGELEN UITGESTELD.

HIERDOOR IS HET WEER MOGELIJK OM U OP TE GEVEN

Onderstaand een aantal vragen dat onder andere de revue passeerde:

 • Waar staan we over 5 of 10 jaar?
  Met ander woorden: wat is uw of onze stip op de horizon
 • Hoe komen we daar en welke mogelijke drempels komen op ons pad
 • En welke doelen willen we dit jaar bereiken?
 • Zijn deze doelen realistisch en meetbaar?
 • Welke mogelijke initiatieven zijn er die leiden tot het bereiken van deze doelen?
 • En wie kan welk initiatief persoonlijk omarmen?

Boeiende vragen die veelal meerdere antwoorden kenden.

Dit kwartaal willen wij graag samen met u proberen deze vragen beantwoorden. Uw inzichten en antwoorden gaan leiden tot een geïntegreerde aanpak. Waarbij gemeenschappelijke doelstellingen, resultaten en initiatieven worden geformuleerd. Op verschillende niveaus. Voor de korte termijn maar ook voor de langere termijn. Hoe krijgen we weer aanwas vanaf de onderkant.
Deze sessie zal worden gehouden op initiatief van het hoofdbestuur en worden geleid door de landelijk vice voorzitter Derk Wisman en commissaris P&R en werving Eimert van de Griend.
Er zijn al enkele afdelingen die deze sessie gehad hebben met veelal positieve reacties vanuit de deelnemers en organisatoren.

 

Wanneer: N.O.T.G.
Waar:       Flevoland, plaats N.O.T.G.

Kortom:

 • Wilt u meedenken over de toekomst van onze vereniging?
 • Heeft u goede ideeën aangaande het uitgangspunt van deze brainstormsessie?
 • GEEF U OP! (graag in het onderwerp “TOECOM” en in de tekst uw NAW gegevens).

Met korpsgroet,

Frans van der Schuur

Voorzitter