Geachte leden, Mariniers,
Na onze oprichtingsvergadering van jongstleden december zijn we achter de schermen bezig geweest om de afdeling COM-Flevoland, zowel bestuurlijk als ook naar buiten een gezicht te geven.

Langzaam begint het een en ander vorm te krijgen en wellicht heeft u hier en daar al iets in de lokale kranten zien staan.
We proberen zo veel mogelijk informatie en nieuwe zaken op ons deel van de website van het COM kenbaar te maken.

Voor de komende maanden staat er een aantal evenementen op het programma. Lees de info zorgvuldig door en geef u op voor het evenement waar uw voorkeur naar uit gaat.

Als beginnende afdeling zult u begrijpen dat het financieel nog geen vetpot is.
Hierbij vragen we u dan ook of u donateur wilt worden van onze afdeling.
U kunt een donatie doen op rekeningnummer: NL86 INGB 0009 4863 33 t.n.v. Contact Oud Mariniers o.v.v. donatie.Flevoland

Wilt u sponsor worden van onze afdeling, neem dan contact op met onze penningmeester Gerard Bentvelzen
email: penningmeester@comflevoland.nl

 

Korpsgroet,

Het bestuur COM-Flevoland