Beste COM leden uit Flevoland,
We leven op dit moment met zijn allen in een, voor een ieder, onwerkelijke wereld. De ene berichtgeving volgt de andere op. Maatregelen worden bijgesteld en aangescherpt.

Onzekere tijden liggen in het verschiet. Zo ook voor onze afdeling. We waren zo mooi op weg om 2020 tot ons jaar te maken. Mooie ideeën waren omgezet in daadwerkelijke plannen waarvan sommige al zelfs voorzien waren van een datum. Helaas en tot mijn enorme spijt zullen, zeker de aankomende tijd, de diverse geplande evenementen geen doorgang kunnen gaan plaatsvinden zoals een ieder weet.

Ik noem ze voor de duidelijkheid nog even:
(lokale) activiteiten 4 en 5 mei (geschrapt).
De ledenraadsvergadering incl. voorjaarsmeeting (geschrapt).
Landelijke reünie omgeven door sport en spel (geschrapt).
Lokale bijeenkomsten in diverse settings (geschrapt).
Bestuur- en ledenraadsvergaderingen (geschrapt).

 

Dit alles zeker tot begin juni a.s.

Ik spreek de hoop uit dat daarmee het ergste voorbij is, maar hij die de wijsheid heeft mag het zeggen.

Het gaat u goed en houd u aan de drills!