Op 11 juli a.s. zal in Den Helder weer de Veteranendag van de Koninklijke Marine plaatsvinden.

Aanmelden hiervoor loopt via de site van het Veteraneninstituut (VI) op https://www.veteraneninstituut.nl/
Daar gaat u naar Mijn VI. en daarna naar de evenementen en deze Veteranendag opzoeken. Daar kunt u zich aanmelden.
Via deze site kunt u alle informatie vinden die nodig is.

Personen die niet geregistreerd zijn lopen een aanzienlijk risico dat de toegang tot het terrein wordt geweigerd.

Afgelopen week is in het overleg over veteranenzaken nogmaals geattendeerd op de noodzaak om aan te melden als men hier naar toe wil gaan.
Naar verwachting zal er een strenge toegangscontrole worden uitgevoerd.

Wilt u nog naar de Veteranendag van de Koninklijke Marine op 11 juli a.s. dan geldt het advies: aanmelden bij het VI of anders direct contact op te nemen met bureau VP APZ
via: marineveteranendag@mindef.nl
of telnr: 06 1373 99 90