Het bestuur van C.O.M. Flevoland deelt u mee dat Jan Hartog, om voor hem moverende redenen, stopt als vicevoorzitter en als lid van de evenementencommissie.

Het bestuur betreurt ten zeerste de beslissing die Jan genomen heeft. Wij respecteren zijn besluit en wensen Jan alle goeds voor de toekomst.

Op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering zal de functie van vicevoorzitter worden besproken en hoe er invulling aan deze functie wordt gegeven in de toekomst.

 

 

 

 

Bram Potter zal de functie van vicevoorzitter tijdelijk waarnemen.

Het bestuur C.O.M. Flevoland